top of page

Om oss

Insamlingsstiftelsen Hope worldwide Sweden är en välgörenhetsorganisation som vill förändra liv genom medmänsklighet och engagemang från hängivna volontärer.

 

Vi tillhör en världsomspännande välgörenhetsorganisation som grundades i USA 1991 och vars verksamhet nu når 1,5 miljoner behövande varje år.

 

Ändamålet för HOPE worldwide Sweden är att hjälpa människor i utsatta situationer i Sverige och andra länder, samt bidra med samhällsförbättrande tjänster.

Vi bedriver verksamheten med hjälp av volontärt arbete och med medel som erhålls genom gåvor, bidrag eller på annat sätt.

Together we inspire greater hope

Vårt uppdrag

Utifrån snabba och flexibla insatser vill vi sprida hopp och trygghet i samhället. Vårt uppdrag består i att respondera till behov i både lokal och global utsträckning. Vi strävar efter att ha en bidragande och stärkande roll genom att utrusta och inspirera volontärer till välgörande arbete och initiativ.

image 2.png
Our Mission
Cleaningday4.jpeg

Vår vision

Vår vision bygger på kärlek. Vi vill se snabba och flexibla insatser för ett samhälle där alla har tillgång till bostad, utbildning och arbete. Ett samhälle där individer känner sig älskade, behövda och trygga

Vi behöver din support idag!

bottom of page